Zamówienia publiczne (powyżej 30 000 EURO)

IZP.271.28.2019 Zimowe utrzymanie dróg w sezonach zimowych 2019/2020 i 2020/2021 (część VI-IX)

Umieszczony: 28.11.2019, Status przetargu: nowy,

1. Znak sprawy: IZP.271.28.2019

2. Tryb postępowania: PRZETARG NIEOGRANICZONY

3. Rodzaj zamówienia: USŁUGI

4. Przedmiot zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg w sezonach zimowych 2019/2020 i 2020/2021 (część VI-IX)

5. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem
33-318 Gródek nad Dunajcem
Gródek nad Dunajcem 54
Dziennik Podawczy, pok. nr 3
w terminie do dnia 06.12.2019 r. do godz. 09:00

Załączniki