Zamówienia publiczne (powyżej 30 000 EURO)

IZP.271.25.2019 Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach publicznych w miejscowościach: Jelna, Sienna i Roztoka-Brzeziny

Umieszczony: 18.10.2019, Status przetargu: zakończony,

1. Znak sprawy: IZP.271.25.2019

2. Tryb postępowania: PRZETARG NIEOGRANICZONY

3. Rodzaj zamówienia: ROBOTY BUDOWLANE

4. Przedmiot zamówienia: Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach publicznych  w miejscowościach: Jelna, Sienna i Roztoka-Brzeziny

5. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem
33-318 Gródek nad Dunajcem
Gródek nad Dunajcem 54
Dziennik Podawczy, pok. nr 3
w terminie do dnia 04.11.2019 r. do godz. 09:00

Załączniki