Zamówienia publiczne (powyżej 30 000 EURO)

IZP.271.18.2019 Remont drogi gminnej „Koszarka do Matusika” (nr 290678K) w miejscowości Gródek nad Dunajcem

Umieszczony: 10.07.2019, Status przetargu: zakończony,

1. Znak sprawy: IZP.271.18.2019

2. Tryb postępowania: PRZETARG NIEOGRANICZONY

3. Rodzaj zamówienia: ROBOTY BUDOWLANE

4. Przedmiot zamówienia:  Remont drogi gminnej „Koszarka do Matusika” (nr 290678K) w km 0+000 – 0+010, 0+116 – 0+200, 0+265 – 0+320, 0+391 – 0+600 w miejscowości Gródek nad Dunajcem

5. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem
33-318 Gródek nad Dunajcem
Gródek nad Dunajcem 54
Dziennik Podawczy, pok. nr 3
w terminie do dnia 25.07.2019 r. do godz. 09:00

Załączniki