Zamówienia publiczne (powyżej 30 000 EURO)

IZP.271.17.2019 Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Rożnowskiego w miejscowości Gródek nad Dunajcem – etap II

Umieszczony: 27.06.2019, Status przetargu: zakończony,

1. Znak sprawy: IZP.271.17.2019

2. Tryb postępowania: PRZETARG NIEOGRANICZONY

3. Rodzaj zamówienia: ROBOTY BUDOWLANE

4. Przedmiot zamówienia:  Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Rożnowskiego w miejscowości Gródek nad Dunajcem – etap II

5. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem
33-318 Gródek nad Dunajcem
Gródek nad Dunajcem 54
Dziennik Podawczy, pok. nr 3
w terminie do dnia 12.07.2019 r. do godz. 09:00

Załączniki