Zamówienia publiczne (powyżej 30 000 EURO)

IZP.271.7.2019 Zagospodarowanie centrum miejscowości Przydonica poprzez budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1564K Korzenna - Jasienna - Przydonica w m. Przydonica

Umieszczony: 27.02.2019, Status przetargu: zakończony,

1. Znak sprawy: IZP.271.7.2019

2. Tryb postępowania: PRZETARG NIEOGRANICZONY

3. Rodzaj zamówienia: ROBOTY BUDOWLANE

4. Przedmiot zamówienia:  Zagospodarowanie centrum miejscowości Przydonica poprzez budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1564K Korzenna - Jasienna - Przydonica  w m. Przydonica

5. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem
33-318 Gródek nad Dunajcem
Gródek nad Dunajcem 54
Dziennik Podawczy, pok. nr 3
w terminie do dnia 14.03.2019 r. do godz. 09:00
w terminie do dnia 20.03.2019 r. do godz. 09:00

Załączniki