Zamówienia publiczne (powyżej 30 000 EURO)

IZP.271.12.2018 Udzielenie kredytu długoterminowego

Umieszczony: 30.10.2018, Status przetargu: zakończony,

1. Znak sprawy: IZP.271.12.2018

2. Tryb postępowania: PRZETARG NIEOGRANICZONY

3. Rodzaj zamówienia: USŁUGI

4. Przedmiot zamówienia:  Udzielenie kredytu długoterminowego

5. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem
33-318 Gródek nad Dunajcem
Gródek nad Dunajcem 54
Dziennik Podawczy, pok. nr 3
w terminie do dnia 07.11.2018 r. do godz. 09:00
w terminie do dnia 08.11.2018 r. do godz. 11:00

Załączniki