Zamówienia publiczne (powyżej 30 000 EURO)

IZP.271.9.2018 Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

Umieszczony: 30.07.2018, Status przetargu: zakończony,

1. Znak sprawy: IZP.271.9.2018

2. Tryb postępowania: PRZETARG NIEOGRANICZONY

3. Rodzaj zamówienia: ROBOTY BUDOWLANE

4. Przedmiot zamówienia:  Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

5. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem
33-318 Gródek nad Dunajcem
Gródek nad Dunajcem 54
Dziennik Podawczy, pok. nr 3
w terminie do dnia 14.08.2018 r. do godz. 09:00

Załączniki