Zamówienia publiczne (powyżej 30 000 EURO)

IZP.271.6.2018 Budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego z infrastrukturą towarzyszącą w Siennej – etap I (II postępowanie)

Umieszczony: 25.05.2018, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Wojciech Błażusiak

1. Znak sprawy: IZP.271.6.2018

2. Tryb postępowania: PRZETARG NIEOGRANICZONY

3. Rodzaj zamówienia: ROBOTY BUDOWLANE

4. Przedmiot zamówienia:  Budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego z infrastrukturą towarzyszącą w Siennej – etap I (II postępowanie)

5. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem
33-318 Gródek nad Dunajcem
Gródek nad Dunajcem 54
Dziennik Podawczy, pok. nr 3
w terminie do dnia 11.06.2018 r. do godz. 09:00

Załączniki