Zamówienia publiczne (powyżej 30 000 EURO)

IZP.271.3.2018 Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacyjnej – część II (Podole-Górowa)

Umieszczony: 26.03.2018, Status przetargu: zakończony,

1. Znak sprawy: IZP.271.3.2018

2. Tryb postępowania: PRZETARG NIEOGRANICZONY

3. Rodzaj zamówienia: USŁUGI

4. Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacyjnej – część II (Podole-Górowa)

5. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem
33-318 Gródek nad Dunajcem
Gródek nad Dunajcem 54

Dziennik Podawczy , pok. nr 3
w terminie do dnia 04.04.2018r. do godz. 09:00

Załączniki