Zamówienia publiczne (powyżej 30 000 EURO)

IZP.271.1.2018 Przebudowa drogi powiatowej 1561 K Sienna – Siedlce w km 2+090,21 do 2+924,04 w miejscowości Jelna (odcinek IV)

Umieszczony: 26.01.2018, Status przetargu: zakończony,

1. Znak sprawy: IZP.271.1.2018

2. Tryb postępowania: PRZETARG NIEOGRANICZONY

3. Rodzaj zamówienia: ROBOTY BUDOWLANE

4. Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej  1561 K Sienna – Siedlce w km 2+090,21 do 2+924,04 w miejscowości Jelna (odcinek IV)

5. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem
33-318 Gródek nad Dunajcem
Gródek nad Dunajcem 54

Dziennik Podawczy , pok. nr 3
w terminie do dnia 12.02.2018r. do godz. 09:00
w terminie do dnia 14.02.2018r. do godz. 09:00


Załączniki