Zamówienia publiczne (powyżej 30 000 EURO)

IZP.271.I.20.2017 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gródek nad Dunajcem

Umieszczony: 07.12.2017, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Wojciech Błażusiak

1. Znak sprawy: IZP.271.I.20.2017

2. Tryb postępowania: PRZETARG NIEOGRANICZONY

3. Rodzaj zamówienia: USŁUGI

4. Przedmiot zamówienia:  Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gródek nad Dunajcem

5. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem
33-318 Gródek nad Dunajcem
Gródek nad Dunajcem 54
Dziennik Podawczy, pok. nr 3
w terminie do dnia 15.12.2017r. do godz. 09:00
w terminie do dnia 18.12.2017r. do godz. 11:00

w terminie do dnia 19.12.2017r. do godz. 11:00

 

 

Załączniki