Zamówienia publiczne (powyżej 30 000 EURO)

IZP.271.I.19.2017 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2017/2018 – III postępowanie

Umieszczony: 30.11.2017, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Wojciech Błażusiak

1. Znak sprawy: IZP.271.I.19.2017

2. Tryb postępowania: PRZETARG NIEOGRANICZONY

3. Rodzaj zamówienia: USŁUGI

4. Przedmiot zamówienia:  Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2017/2018 (III postępowanie)

5. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem
33-318 Gródek nad Dunajcem
Gródek nad Dunajcem 54
Dziennik Podawczy, pok. nr 3
w terminie do dnia 08.12.2017r. do godz. 09:00

Załączniki