Zamówienia publiczne (powyżej 30 000 EURO)

IZP.271.I.8.2017 Remont drogi gminnej „Jelna-Niwy do Szkaradka” (nr 290693K) w miejscowości Jelna

Umieszczony: 26.07.2017, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Wojciech Błażusiak

1. Znak sprawy: IZP.271.I.8.2017

2. Tryb postępowania: PRZETARG NIEOGRANICZONY

3. Rodzaj zamówienia: ROBOTY BUDOWLANE

4. Przedmiot zamówienia:  Remont drogi gminnej „Jelna-Niwy do Szkaradka” (nr 290693K) w miejscowości Jelna

5. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem
33-318 Gródek nad Dunajcem
Gródek nad Dunajcem 54
Dziennik Podawczy, pok. nr 3
w terminie do dnia 10.08.2017r. do godz. 09:00

Załączniki