Zamówienia publiczne (powyżej 30 000 EURO)

IZP.271.I.2.2017 Przebudowa drogi powiatowej 1561 K Sienna – Siedlce w km 0+011,21 do 2+090,21 w miejscowościach Sienna, Jelna (odcinek I, II i III)

Umieszczony: 22.02.2017, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Lesław Czul

UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

1. Znak sprawy: IZP.271.I.2.2017

2. Tryb postępowania: PRZETARG NIEOGRANICZONY

3. Rodzaj zamówienia: ROBOTY BUDOWLANE

4. Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej  1561 K Sienna – Siedlce w km 0+011,21 do 2+090,21 w miejscowościach Sienna, Jelna (odcinek I, II i III)

5. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem
33-318 Gródek nad Dunajcem
Gródek nad Dunajcem 54

Dziennik Podawczy , pok. nr 3
w terminie do dnia 09.03.2017r. do godz. 09:00

w terminie do dnia 10.03.2017r. do godz. 14:00

Załączniki